Strona startowa  
24.10.2016.
wez_paragon_2016.gif
 
 Misja Izby Skarbowej w Krakowie
„Pozyskiwanie dochodów budżetowych zgodnie z obowiązującym prawem, przy zapewnieniu wysokiej jakości usług uwzględniających potrzeby budżetu państwa, oczekiwania klientów oraz rosnącą świadomość prawnopodatkową społeczeństwa ”
 
Taksówki i sprzedaż paliw - nowe branże premiowane w loterii
Redaktor: Redaktor Serwisu   
03.10.2016.

Już w ostatnim kwartale 2016 r. każdy, kto zarejestruje paragon fiskalny od taksówkarza na stronie Narodowej Loterii Paragonowej, będzie mieć szansę na wygranie Opla Insignii. Natomiast od stycznia do marca 2017 r. nagrodę specjalną będzie można wygrać w zamian za paragon za tankowanie na stacjach paliw. Dzięki przedłużeniu loterii o 6 miesięcy premiujemy branie i wydawanie dowodów zakupu w kolejnych dwóch popularnych branżach.

Nowymi branżami premiowanymi w Narodowej Loterii Paragonowej będą „działalność taksówek osobowych" (IV kw. 2016 r.) oraz „sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (I kw. 2017 r.). To wynik przedłużenia naszej akcji edukacyjnej o pół roku, do 31 marca 2017 r.

Dodatkowe 6 miesięcy to efekt entuzjazmu Polaków dla kampanii, w której zarejestrowali już prawie 110 milionów paragonów fiskalnych (stan na 27.09.16) i odebrali dziesiątki cennych nagród. Obok nagród głównych ­(Opli Astra) i sprzętu elektronicznego co 3 miesiące losujemy nagrody dodatkowe, czyli Ople Insignie, za paragony zgłoszone w tzw. branżach specjalnych. Wybieramy je, kierując się ich popularnością w społeczeństwie, a także obowiązkiem stosowania w nich kas fiskalnych. Dlatego dotychczas promowaliśmy m.in. fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne czy konserwację i naprawę samochodów osobowych oraz sprzedaż detaliczną części i akcesoriów do pojazdów samochodowych. Jeszcze do końca września można rejestrować paragony za restauracje i inne placówki gastronomiczne oraz przygotowanie i podawanie napojów.

***        ***        ***

Narodowa Loteria Paragonowa to akcja edukacyjna Ministerstwa Finansów, w której chcemy zwiększyć liczbę prawidłowych dowodów zakupu w obiegu handlowym, a w efekcie doprowadzić do zmniejszenia szarej strefy i uszczelnienia systemu podatkowego.

W loterii może wziąć udział każdy paragon fiskalny wystawiony na kwotę minimum 10 zł. Uczestnikami loterii mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i zarejestrują paragon na www.loteriaparagonowa.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

 
Targi Pracy i Przedsiębiorczości z udziałem Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta
Redaktor: Redaktor Serwisu   
03.10.2016.

Przedstawiciele Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta podczas Targów Pracy W dniu 27 września 2016 roku w TAURON Arenie Kraków po raz czwarty odbyły się Targi Pracy i Przedsiębiorczości "Świadomie do celu". Na zaproszenie Prezydenta Miasta Krakowa oraz Dyrekcji Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, małopolską Administrację Podatkową reprezentowali przedstawiciele Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta - Pan Naczelnik Dariusz Gryglik oraz Pani Ewa Olech i Pan Krzysztof Hyjek.

Targi Pracy i Przedsiębiorczości skierowane są do osób, które poszukują zatrudnienia i zastanawiają się nad zmianą dotychczasowej pracy. W Targach wzięło udział ponad 80 wystawców reprezentujących głównie lokalny rynek pracy. W tym roku po raz pierwszy została utworzona specjalna strefa przedsiębiorcy, w której eksperci Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy udzielali porad wszystkim zainteresowanym pracodawcom i przedsiębiorcom.

Eksperci z Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta udzielali pomocy i informacji wszystkim uczestnikom Targów, którzy planują założenie własnej działalności gospodarczej, a także osobom posiadającym już własne firmy, ale potrzebującym wsparcia merytorycznego.

 

 
Pierwsze zeznania o dochodach w zagranicznych spółkach kontrolowanych (CFC)
Redaktor: Redaktor Serwisu   
29.09.2016.

Do 30 września podatnicy, którzy mają udziały lub akcje w zagranicznych spółkach kontrolowanych muszą po raz pierwszy złożyć do urzędu skarbowego odrębne zeznanie o wysokości dochodu w każdej ze swoich zagranicznych spółek kontrolowanych za 2015 r. Termin ten dotyczy spółek, których rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2015 r.

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy regulujące opodatkowanie przez polskich podatników dochodów uzyskiwanych w zagranicznych spółkach kontrolowanych. Wprowadzone przepisy nakładają obowiązek zarówno na podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jak i podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). W 2016 roku po raz pierwszy ci podatnicy są zobowiązani do złożenia zeznania PIT-CFC lub CIT-CFC i zapłaty podatku od dochodu uzyskanego w zagranicznej spółce kontrolowanej.

W myśl ustawy, zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej należy złożyć do urzędu skarbowego do końca dziewiątego miesiąca następującego po roku podatkowym. W odniesieniu do spółek dla których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, po raz pierwszy będzie to data 30 września 2016 r. (pierwszy rok obowiązywania przepisów).

Zeznanie dotyczące podatku od wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej (PIT-CFC lub CIT-CFC) podatnik składa do właściwego dla siebie urzędu skarbowego. Jest to ten sam urząd skarbowy, do którego składa odpowiednio zeznanie PIT-36, PIT-36L lub CIT-8. Podatnik posiadający udziały w zysku więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej musi złożyć oddzielne zeznania o dochodach dla każdej z tych spółek.

Więcej informacji: Broszura Ministerstwa Finansów „Zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez kontrolowaną spółkę zagraniczną” (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

 
Weź paragon ze sobą – startuje akcja informacyjna Ministerstwa Finansów
Redaktor: Redaktor Serwisu   
22.09.2016.

Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” w całym kraju rusza ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom z czym wiąże się niewydawanie paragonów fiskalnych na stacjach paliwowych i niezabieranie ich ze sobą, kiedy je otrzymują. Kampania prowadzona będzie od września do listopada 2016 roku.

Baner graficzny z motywem kodu kreskowego

Ministerstwo Finansów analizując mechanizmy występujące w szarej strefie odnotowuje coraz częstsze sygnały o nadużyciach występujących na stacjach paliw.

Jedną z najczęstszych nieprawidłowości jest niewydawanie paragonu fiskalnego nieuważnemu klientowi lub zbieranie nieodebranych przez klienta paragonów fiskalnych. Proceder ten może mieć dalsze konsekwencje polegające na wystawianiu tzw. „pustych” faktur na podstawie niewydanych lub nieodebranych paragonów fiskalnych. Uczestniczą w nim zarejestrowane i legalnie działające podmioty. „Puste” faktury to faktury niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, mające na celu m.in. zawyżenie kosztów w działalności gospodarczej oraz zwiększenie podatku naliczonego. Dokumenty te następnie są przekazywane „umówionym” podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w celu wygenerowania niemających odzwierciedlenia w rzeczywistości kosztów działalności, a także nienależnego podatku naliczonego. Takie działania godzą w uczciwych przedsiębiorców, którym trudniej jest konkurować z oszustami osiągającymi nienależne korzyści.

– Chcemy uczulić podatników na nadużycia związane z wyłudzaniem podatku VAT. Wystarczy, że każdy z nas tankując paliwo zabierze ze sobą paragon fiskalny, by zapobiec takim sytuacjom. Ważne jest dla nas nawiązanie współpracy z branżą paliwową, dla której również ta kwestia jest ważna. Dlatego partnerami kampanii są między innymi Polska Izba Paliw Płynnych oraz Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowegomówi wiceminister finansów Leszek Skiba.

W ramach kampanii uruchomiona zostanie zakładka na stronie www.mf.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie) poświęcona kampanii, w której znajdą się m.in. materiały informacyjne do pobrania np. dla przedsiębiorców. Dzięki współpracy z organizacjami branżowymi: Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego oraz Polską Izbą Paliw Płynnych, na stacjach benzynowych należących do ich członków pojawią się materiały informacyjne w postaci plakatów. Plakaty, a także plansze wyświetlane na monitorach będą widoczne też w salach obsługi podatnika w urzędach i izbach skarbowych w całej Polsce. Na stronach www publikowane będą banery kierujące na dedykowaną kampanii zakładkę. Uzupełnieniem kampanii będzie ogólnopolska akcja realizowana na wielkoformatowych ekranach wizyjnych rozmieszczonych w wybranych lokalizacjach na terenie całego kraju. Nośniki umieszczone będą w miejscach o dużym natężeniu ruchu, szczególnie samochodowego. Kampania będzie prowadzona przy aktywnym wsparciu rzeczników prasowych wszystkich izb skarbowych. Do współpracy ministerstwo zaprosiło także Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Policję. Kampania skierowana jest do ogółu konsumentów i podatników, ze szczególnym naciskiem na kierowców. Ponadto skierowana jest do przedsiębiorców i organizacji branżowych działających w sektorze paliw płynnych.

Działania informacyjne i edukacyjne są prowadzone równolegle do nowelizacji ustawy o VAT i akcyzie, stanowiącej tzw. pakiet paliwowy. Nowe rozwiązania zdecydowanie ograniczą możliwość dokonywania oszustw podatkowych w obrocie wewnątrzwspólnotowym i przyczynią się do zwiększenia legalnej sprzedaży paliw oraz bezpieczeństwa ich nabywców.

Ministerstwo apeluje również, by w przypadku, gdy stwierdzimy, że sprzedawca nie wydaje paragonów lub zbiera wystawione i nieodebrane paragony fiskalne zgłośmy te nieprawidłowości na numer bezpłatnej infolinii: 800 807 007 lub adres e-mail: powiadom_podatki@mf.gov.pl, które są przeznaczone m. in. do zgłaszania nadużyć występujących na stacjach paliw.

Więcej o akcji: "Weź paragon ze sobą" (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

***        ***        ***

Kampania „Weź paragon” jest organizowana przez Ministerstwo Finansów cyklicznie od 2002 roku. Jej celem jest uświadomienie Polakom roli paragonu fiskalnego i minimalizowanie negatywnych efektów nierzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących przez przedsiębiorców. Duża grupa podatników sprzedających towary i świadczących usługi ma obowiązek ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących. Część przedsiębiorców uchyla się jednak od obowiązku ich instalowania. Są również i tacy, którzy mimo tego, że posiadają kasę rejestrującą nie ewidencjonują wszystkich swoich obrotów, a powinni to robić za każdym razem. Tego typu nadużycia wpływają na uszczuplenie wpływów z tytułu podatku VAT, co ma negatywny wpływ na budżet państwa i w efekcie na kondycję i rozwój całego społeczeństwa będącego odbiorcą usług finansowanych przez państwo, takich jak edukacja czy służba zdrowia. Po drugie zmniejsza to konkurencyjność uczciwego sprzedawcy lub usługodawcy, który rzetelnie płaci podatek VAT. Po trzecie wreszcie takie zachowania przyczyniają się do powiększania szarej strefy i w efekcie osłabiają polską gospodarkę.

W 2015 roku kampania odbywała się pod hasłem „Nie daj się oszukać - Sprawdź paragon” i dotyczyła branży gastronomicznej. Rok wcześniej, w 2014 roku, w odsłonie pod hasłem „Nie bądź jeleń. Weź paragon” Ministerstwo Finansów zachęcało podatników do brania paragonów, nawiązując współpracę z rysownikiem Andrzejem Mleczko.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

 
Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu - obsługa mandatów
Redaktor: Redaktor Serwisu   
19.09.2016.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu przejął zadania związane z poborem należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, które przed tą datą były realizowane przez poszczególnych wojewodów.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2016 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu stał się organem uprawnionym do poboru grzywien nałożonych od 1 stycznia 2016 r. w drodze mandatu karnego na terenie całego kraju.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie Państwo na stronie BIP Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu (link otwiera nowe okno w innym serwisie), w zakładce „Załatwianie spraw / Mandaty".

 
Przedłużamy Narodową Loterię Paragonową do marca 2017 r.
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
14.09.2016.

Akcja edukacyjna Ministerstwa Finansów, która zachęca do brania i wydawania paragonów fiskalnych została przedłużona o 6 miesięcy i potrwa do 31 marca 2017 r. – poinformował wiceminister finansów Leszek Skiba. To efekt dużego zainteresowania loterią i pozytywnych zmian w postawach Polaków, którzy coraz częściej pamiętają o znaczeniu paragonów podczas zakupu towarów i usług. Do końca sierpnia br. uczestnicy loterii zarejestrowali blisko 107 milionów paragonów. 12 września 2016 r. przekazaliśmy już dziesiątego Opla Astra, który pojedzie do pana Jacka z Mszany Dolnej. To jedna ze 131 nagród, które dotychczas wydaliśmy w loterii.

Dotychczasowe efekty

Narodowa Loteria Paragonowa jest projektem edukacyjnym wpisującym się w program działań, które zmierzają do odbudowania wpływów podatkowych państwa, realizowany przez obecne kierownictwo Ministerstwa Finansów. Akcja promuje postawy obywatelskie, takie jak płacenie podatków i uświadamia Polakom, że biorąc paragony wspierają uczciwy obrót gospodarczy. Loteria wystartowała 1 października 2015 r. Już pierwsze miesiące jej trwania pokazały, że przynosikonkretne efekty. W badaniu IPSOS (XII 2015) 58 proc. respondentów uznało, że dzięki akcji branie i wydawanie paragonów będzie czymś oczywistym i normalnym. Prawie połowa (48 proc.) wskazała, że loteria będzie miała korzystny wpływ na stan finansów publicznych.

Znacząco wzrósł odsetek respondentów deklarujących, że gdy nie otrzymują paragonu zawsze o niego proszą – z 7 do 31 proc. przy zakupie towarów i z 5 do 28 proc. przy płaceniu za usługi. Z danych Ministerstwa Finansów wynika m.in., że ogólna liczba kas rejestrujących w IV kw. 2015 r. (czyli pierwszych trzech miesiącach loterii) wzrosła o prawie 15 proc. w porównaniu do IV kw. 2014 r. W tym samym okresie w premiowanej wówczas branży (fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne) liczba kas wzrosła o 38 proc. a wielkość obrotów o 1/5. Wzrost deklarowanych wpływów z VAT w premiowanej branży wyniósł blisko 13 proc.

O popularności loterii świadczy to, że do 31 sierpnia 2016 r. Polacy zarejestrowali na stronie akcji 106,972 mln paragonów fiskalnych.

NLP przeciwdziała szarej strefie

Większość przedsiębiorców, którzy sprzedają towary i świadczą usługi, ma obowiązek stosowania kas fiskalnych. Niestety część z nich uchyla się od tego obowiązku, a inni, chociaż posiadają kasę fiskalną, nie rejestrują obrotów za każdym razem. W ten sposób ukrywają swoje obroty, a konsument nie otrzymuje paragonu fiskalnego. Jednak kupując towary czy korzystając z usług i tak płaci cenę brutto, czyli z naliczonym podatkiem, tyle że cała kwota trafia do kieszeni nieuczciwego sprzedawcy. Przez to są zaniżane wpływy do budżetu państwa z tytułu VAT, który stanowi prawie połowę wszystkich dochodów budżetu państwa.

Narodowa Loteria Paragonowa w nowatorski w Polsce sposób i dzięki cennym nagrodom (Ople Insignie i Astry, laptopy i tablety) ma zwiększyć liczbę paragonów wydawanych i odbieranych przez podatników, a w efekcie prowadzić do zmniejszenia szarej strefy i uszczelnienia systemu podatkowego. Kampania przypomina, że osoby, które nie płacą podatków, oszukują w pierwszej kolejności swoich klientów i wypychają z rynku uczciwych przedsiębiorców. A przywłaszczone przez nich pieniądze powinny zostać wydane na nasze bezpieczeństwo, zdrowie czy edukację.

Przed startem loterii

Z badań przeprowadzonych przed uruchomieniem loterii na zlecenie Ministerstwa Finansów wynikało, że połowa Polaków nie ma zdania, czy wydawanie bądź niewydanie paragonu w jakikolwiek sposób wpływa na środki z podatków uzyskiwane przez państwo. Tylko 5 proc. twierdziło, że rezygnuje z zakupów, w sytuacji gdy podejrzewa, że sprzedawca nie odprowadza podatku od transakcji. Blisko 40 proc. osób uważało, że nie ma to dla nich znaczenia lub że prowadzenie tego rodzaju kontroli nie należy do nich.

Zasady udziału w loterii

W Narodowej Loterii Paragonowej może wziąć udział każdy paragon fiskalny wystawiony na kwotę minimum 10 zł. Uczestnikami loterii mogą być osoby, które ukończyły 18 lat i zarejestrują paragon na www.loteriaparagonowa.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

Loteria będzie trwać 18 miesięcy, od 1 października 2015 r. do 31 marca 2017 r.

Nagrody

Kluczyki do dziesiątego Opla Astry przekazał panu Jackowi z Mszany Dolnej wiceminister finansów Leszek Skiba. Pan Jacek, nauczyciel w szkole dla dzieci niewidomych, uczestniczy w Narodowej Loterii Paragonowej od samego początku.  Co miesiąc rejestruje ok. 100-150 paragonów, które zbiera cała rodzina. Szczęśliwy paragon, który okazał się wart auta, dostał w aptece za zakup lekarstw dla żony. Pan Jacek uważa, że każdy sprzedawca powinien wydawać paragony i bierze dowody zakupu, odkąd je wprowadzono.

Do tej pory w naszej akcji edukacyjnej wydaliśmy już 131 cennych nagród, w tym:

  • 10 samochodów Opel Astra
  • 3 samochody Opel Insignia
  • 64 iPady Air 2
  • 54 notebooki Lenovo.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

 
Uwaga na fałszywe e-maile na temat kontroli dochodów
Redaktor: Rzecznik Prasowy   
26.08.2016.

Ministerstwo Finansów ostrzega przed fałszywymi e-mailami, w których autor wiadomości informuje o „ukrywaniu dochodów" lub „wyznaczonej kontroli dochodów"

Nie należy otwierać wiadomości, ani załącznika. Załącznik zawiera złośliwy kod.

Przestrzegamy i apelujemy o ostrożność!

Oto przykładowa treść fałszywej wiadomości dotyczącej „wyznaczonej kontroli dochodów":

     Dzień dobry,

W trakcie naszych kontroli ujawniliśmy ukrycie Pana/Pani dochodow, w związku z czym bedzie przeprowadzona kontrola podatkowa.

Dokument wskazujacy na naruszenia o składaniu fałszywego dochodow zalaczony w e-maile.Sankcja na przeprowadzenie sciagania podatkowego również jest zalaczona do dokumentu.

Prosimy o stawiennictwo do nas do biura w dniu 01.08.2816 do 14:00 ze wszystkimi swoimi dochodami za rok 2016, a także interesują nas niektóre transakcje przeprowadzane w roku bieżącym.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefonicznie lub przez e-mail. Dane kontaktowe znajduja sie poniżej, należy podać w piśmie numer sprawy "PL37467426" i osobisty kod.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa NIP: 526-025-02-74 REGON: 000002217

Źródło: Komunikat Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

 
Przedsiębiorco! Rejestracja w CEIDG jest bezpłatna
Redaktor: Redaktor Serwisu   
23.08.2016.

Przedsiębiorcy coraz częściej otrzymują fałszywe wezwania do zapłaty za wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Tego typu oferty nie mają jednak nic wspólnego z publicznym rejestrem prowadzonym przez Ministra Rozwoju. Administracja Podatkowa przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.

Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON.

Ministerstwo Rozwoju nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Rozwoju (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 8 z 139